Thứ 7, 07/12/2019 16:16:22

Khổ thân mấy ông C.A vật lộn với nó....

Em gái khoe làm giáo viên dậy quyền anh đi ware quệt vào cháu bé đi xe đạp điện khoảng 10 tuổi. Cả hai xe không sao, người cũng không sao. Chú già đứng lại can...