Thứ 4, 19/06/2019 06:04:10
Trời ơi 2k7 mới 12 tuổi thôi :(( Trẻ con giờ nó bị đột biến hay gì thế :-?

Trời ơi 2k7 mới 12 tuổi thôi :(( Trẻ con giờ nó bị đột biến hay gì thế :-?

Các thanh niên chú ý. Thấy ở đâu thì báo ngay chứ đừng sướng con ** mù con mắt nhé. Trẻ dưới 13 tuổi là cũng tầm 15 quyển lịch đấy