10 phút trước Và... 10 phút sau

Đm đúng là 1 tội ác :))