15 tới 20 xe máy cầm vũ khí hạng nặng truy đuổi lên mạn hướng ngã tư sở

Ngay cổng trường đại học kiến trúc- Hà Đông. Tại hiện trường gồm : 1 xe máy , 1 vũ khí đính kèm..!

Giờ loạn lạc thật, đêm xuống là anh hùng khắp nơi nổi dậy