2 nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau bị cảnh sát 113 tóm gọn nhóm thanh niên và cho tập thể dục

Phạm Văn Đồng - Trước Mường Thanh Viễn Triều, TP Nha Trang.

Cháu nào cũng rất ngoan, chuẩn bị cho tất cả về đồn.