Ahihi đồ ngốc Bộ mặt giả dối chưa kìa

Đùa :))) Xem xong clip bạn nghĩ đến ai ... Xúc động quá :(( Chọc mù mắt tao đi :'(