Ăn cắp ăn trộm ở dưới hầm để xe chung cư Helios Tam Trinh .

Rất nhiều người bị mất xe , mất tài sản linh tinh , mất cả thùng hàng vừa để ngoài cửa chung cư . Rình mấy ông con này lâu lắm rồi hnay mới bắt được