Anh chỉ là anh bán hàng dạo đi vào cơn mê quên lối thôi mà

P/s : Ông anh đảo chóng mặt vãi không biết có làm ít tê tê không