Anh có tiền thì anh có quyền thôi

Trong khi cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực chữa cháy tại Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên, xe ô tô Lexus BKS 29A-658.99 ngang nhiên đi vào khi vực, đè vòi chữa cháy, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ.

Đang tải dữ liệu...