Anh gì ơi sao đồ ngon toá e ứ chịu nổi nữa luôn...

Vụ việc xẩy ra tại thị xã đông triều vào chiều 23/03. Dịch covit đang hoành hành mà vẫn chơi đồ đc

Chơi đồ ít thôii các bạn nhé