Ánh mắt ấy 'ngonn v~' )

nhìn cặp giò là bik tốn time lắm đây :)))