Ảnh này tặng cho các cô gái thích ăn chơi.

Bạn cứ nói bạn trai bạn khó tính, không cho bạn đi chơi. Bạn biết tại sao không, vì anh ta là con trai, anh ta biết được bên ngoài nước sâu như thế nào, biết được kiểu chơi tồi tệ đê tiện của bọn đàn ông ra làm sao....

Người yêu bạn không cho bạn uống và chơi quá nhiều, không cho bạn mặc quá hở hang,......tất cả cũng chỉ để bảo vệ bạn.

Các chị hãy ngoan ngoãn và nghe lời