Ấy chết tì thì cô quên. May mà phát hiện ngay không thì hỏng hết bình xăng.

Đang tải dữ liệu...