Bác U70 nhé cả nhà . Ông quẩy cái bài gì mà a xin thề a chỉ yêu mỗi e, yêu e nồng say suốt đời.. I love you, u ú u...u ú u