Bán hàng online phải có tâm và tầm như thế này thì mới đắt khách được