Bán kết thôi mà... Chắc chung kết cho mỗi ng 1 Nháy Việt nam vô địch )))

Quan trọng nhất vẫn là cái thần thái :)) Thái bình bão to quá :v