Bảo dân trí thấp lại tự ái o.O

Trâu chả biết bị xe nào đâm chết từ tối hôm trước rồi, cay cú vì không tìm được xe nào đâm, sáng ra dân làng kéo nhau ra chặn đường không cho xe nào đi. Công an đến giải quyết mấy tiếng đồng hồ thì đi được.

Chiều buồn buồn, mấy anh xã hội thâm ở làng lại kéo nhau ra ngồi uống sting, chặn xe cho vui. Vì họ cho rằng trâu chết là do xe ô tô.