Bắt chọn cảm xúc tại hồ con rùa cực gay cấn

2 thằng mất dạy, phụ nữ bụng mang dạ chửa thế kia mà cũng mang ra đánh đập à