Bắt cóc con tin và cái kết đắng...

Đang tải dữ liệu...