Bắt được công an giả có hành vi mờ ám ở Sài Gòn

Khúc Diamond Plaza, Tp. Hồ Chí Minh bắt được 01 đối tượng giả mạo Công an (phiên bản lỗi)... Dĩ An - Bình Dương bắt được 02 đối tượng mạo danh CSCĐ (01 già - 01 trẻ).

Đang tải dữ liệu...