Bắt thanh niên nghi ngáo đá cầm dao cố thủ đòi đốt nhà ở Dĩ An. .