Bắt trộm chó tại Hương Canh Vĩnh Phúc.

Giới trẻ bây giờ bắt được trộm vui như tết vậy..