Bây giờ mới biết karaoke gia đình là ntn ))

Liên hoan tổ dân phố xong, ông bố dẫn mọi người đi karaoke ở chỗ quen. Chủ quán biết tính nên điều ngay cho 2 em đào như mọi khi. Một lúc sau, thì các bà vợ lục đục kéo vào phòng hát, hai em đào được điều chuyển công tác sang làm bảo mẫu