Bem nhau tại Lotte Xã Đàn “CHÉM NÓ, GIẾT LÓOOOO, ĐCMM”

Chỉ nghe thấy ú ớ: “GIẾT LÓOOOO,BEM LÓOOO” có ai hóng được gì hem ?

Đang tải dữ liệu...