Bị ô tô va vào ngã, đứng dậy nó còn bảo nguy hiểm phết, cao số thật ấy... Quan trọng là thần thái!!!

Đang tải dữ liệu...