Biến căng đét: Nữ thanh niên cứng thách thức tụt quần ngay trước mặt Công An

Sư tỷ ở môn phái nào xin nhận của tiểu đệ 1 lạy :v

Tất cả đất nước VN chui vào lỗ lol tao này :v

Phải nói anh Công An này bình tĩnh quá @@ Thế này lúc bị còng cứ kêu oan cơ :'(

Các bác đừng nóng vì đến đoạn hay tụt quần thì tay nhầm nút nhé