Biến căng đét tại Chi Lăng - Lạng Sơn. Chắc lại Mai Thúy ... Dự là xuân này con vắng nhà..