[Biến Kim Đồng] Cuộc hỗn chiến giữa Grap và GO Việt

Vừa có biến ở phố Kim Đồng . Có ai biết gì vụ này ko .mấy ông grap quây đánh 2 ông bike GO VIET ấy mà. Go việt định bật nhưng grap đông quá nên đành chịu trận

Đang tải dữ liệu...