Biến nhẹ! Vừa xong Gang thép Thái Nguyên

Đối tượng nghi là tiểu thương buôn bán nhỏ chất cấm. 3 chiến sĩ cả chìm cả nổi bắt mãi không được, đối tượng chạy thoát!