[Biến Q4] 5 thanh niên cứng cầm chọc lợn cân cả team gần 20 người bỏ của chạy lấy

Mấy anh em đông vui vãi!! Đặc sản của Q4 đây chứ đâu .

Cập nhật : khu vực cháo trắng bà già - hẻm 20 thước - hoàng diệu