Biến tại Khâm Thiên...3 chọi 1

Chưa rõ vì sao thanh niên kia bị bắt. Vụ việc đang được tìm hiểu và sẽ cập nhật sớm nhất....

Đang tải dữ liệu...