Biết đâu sớm mai nắng, em phơi cuộc tình

Thì ra câu " ra chỗ nắng mà chơi cho nó mát" là có thật