Bố bà ko đi khẩn cấp mà uống đi còn ở đấy mà hỏi ))