Bố chở con bị ô tô đâm cực mạnh, khiến 2 bố con bay lên nóc nhà chết thảm tại Thái Nguyên