Bố mày cầm xăng doạ thôi mày đang hút thuốc vào can làm đéo gì vậy.

ĐỐT NHÀ TẠI QUẬN 9 TPHCM Chưa biết rõ lý do gì?? Anh em có thông tin cập nhật