Bơm bóng bay level max bựa Máu lên lào là máu lên lào !!!

Hết khí rồi lại bơm khí vào... Nói đùa ông thần áo kẻ mắm môi mắm lợi vào bơm bóng kiểu hơi bị nghiêm túc đấy nhớ =))). Các cháu lớn thì cứ ngồi nhả tơ hết bên này đến bên kia, chỉ khổ các cháu bé mắt chữ A mồm chữ Ơ chả hiểu ng` lớn đang làm cái quần què gì =)))

Đang tải dữ liệu...