BÚ!!!

Thằng bé lười bú, cứ chọp chọp mấy cái lại nhả ra, mẹ nó sốt ruột nựng:

- con không ăn đi chú lấy mất bây giờ.

Anh chàng ngồi bên liền trêu thằng bé:

-chú bịt bên này cháu bú bên nào ?

Thằng bé nhoẻn cười quay sang tí bên kia, vẫn chọp chọp rồi buông ra. Anh ta lại nói:

- chú lại bịt bên này cháu bú vào đâu?

Thằng bé khóc ré. Mẹ thằng bé lại nựng:

- con ngoan, ăn đi không chú ăn mất đấy.

Anh ta nghe vậy liền nói:

- em xem cháu có chê không chứ để anh ngồi chờ lâu quá rồi.

Bà mẹ lườm anh ta một cái rõ dài, thằng bé nín, bú ngon lành, mắt nhìn sang bên kia như thể bú thi với chú.