Các cụ không chửi thì thôi chứ chửi thì nó ở cái tầm cmnr

Ranh con 78 tuổi... =)))))

Đang tải dữ liệu...