Cái điện thoại kia sao mình nhìn ra màu đỏ vậy ??? :V