Cái gu gì mà lạ dễ sợ )

Bộ hết diễn viên để coi rồi hả..??