Cảm giác như thế nào chị em nhỉ? Có giựt giựt như bạn nữ kia nói ko nhỉ?