Cận cảnh nam thanh niên manh động và hòn đá nặng hơn 30kg ném lên đầu một chiến sĩ CSCĐ

Tảng đá hơn 30 kg trong clip thằng kia bê khệ nệ ném vào nếu không có giáp bảo hộ chắc anh cơ động khó mà đứng dậy nổi . Lúc đứng giữa đám đông hổ báo cáo chồn là thế mà khi bị tóm thì có vẻ hơi rét

Hòn đá mà biết nói năng,
Thì thằng mất dạy hàm răng chẳng còn.
Vì đâu nên nỗi oán hờn?
Hay vì ngu dốt, nghe mồm Việt tân?
---
Kẻ này đã giáng hòn đá nặng 33kg lên đầu một chiến sĩ CSCĐ, đã bị bắt cùng vật chứng.
Khi bị kẻ thù mua chuộc, hung hăng bao nhiêu thì lúc bị bắt, nhìn cái mặt nghệt ra.
Sao chúng không nghĩ ai là người giữ bình yên cho xã hội chúng đang sống?
>>> Dại dột nghe kẻ thù xúi giục là tự chặn con đường sống của mình và nhân dân mình.