Căng quá: Tuổi trẻ tài cao... Xã hội giờ phát triển rồi

Lời nói chín chắn vl. Có đứa nào cảm thấy bị xỉ nhục k :)) thanh niên cứng nhất năm đây rồi :v