Càng xem càng mắc cười )). Mà công nhận anh ấy nói hay quá

"Jestar à
Hãy biết nhận lỗi
Vì nhận lỗi và xin lỗi là tâm thế của nền kinh tế hiện đại
Xin lỗi Hoàng bằng công văn đi
Đừng như thế
Nhân viên an ninh là cái gì mà ra lệnh thế!
Hãy học luật
Khuyên hết cả nhà hãy học luật thật vững để không bị ăn hiếp"

 

Đang tải dữ liệu...