Cảnh Sát Cơ Động - Bị Thanh Niên Cầm Gạch Tương Sấp Mặt Tại - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Video được quay ngay tại Cầu Trịnh - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng tối qua . Thanh niên đi xe bốc đầu rồi cầm gạch đuổi đánh cả chốt liên nghành