Cập nhật bão cấp 12 giật lên cấp đại học. Bay mất mẹ cái áo

vui thôi đừng vui quá :))