Cập nhật Video: Tắm biển bị đuối nước ở Bình thuận