Cắt tóc 20k. Chân cầu Long Biên. Ai muốn thử không?

Các bác cho em hỏi ngu cái là đến chỗ cắt tóc đấy phải khỏa thân ak ?