'Cậu không có tiền, không có trâu bò thì phải ở đây làm rể tôi suốt đời. Tối đi làm về mới cho ngủ với vợ'

Đang tải dữ liệu...