Cây khô bật gốc, đổ trúng hai người đi xe máy

Đang di chuyển trên đường, 2 người đi xe máy bất ngờ bị một cây khô bật gốc đổ trúng người

Đang tải dữ liệu...