Chàng trai vàng trong làng phịch thủ...... Phịch xong phốt